Maandelijks archief: november 2006

Raad van State

Soms valt het mee, soms valt het tegen435

En weet je wat nu het ergste van het hele verhaal is?

Ze hebben gelijk, hij is geen 26 meter! hi hi437

Maar niet alles gaat zoals je wilt! De buren hebben ook een beetje gelijk gekregen. de mast op de onderste foto die overogens aan het zicht onttrokken was door de vele klimplanten moest verwijderd worden. Het is bij wet immers verboden om voor de voorgevelrooilijn antennemasten te plaatsen. Zo zie je maar weer dat het vreemd kan lopen.436

Soms zit het mee, soms zit het tegen??!!??

storing

Zoals u in de reactie heeft kunnen lezen is de storing niet direct afkomstig van de repeater. Ik moet overigens bekennen dat de open en eerlijkheidheid van Marijn getuigt van goede wil. Wij hebben zelf nog geen bericht ontvangen. Overigens is het nu niet zo dat de repeater geen enkele blaam treft. Ook al blijkt uit de meting van Agetschap Telecom dat de zenders schoon zijn, dan betekend dit nog niet dat er extern geen mengproducten ontstaan. Om nu een nog schoner signaal te produceren, hetgeen ook ten goede komt aan de ontvangers van de repeater worden er op kort temijn een grote hoeveelheid filters in het antennetraject opgenomen. Over de juiste koppeling en opstelling leest u binnenkort meer. Naar verwachting komen er acht combiners (filters) tussen de repeater en 70 cm APRS. Op de foto ziet u inmiddels vijf van deze combiners, dus nog even geduld voor de laatste drie. Op de tweede foto ziet u een filternetwerk bestaande uit negen kokers die afkomstig zijn uit het inmiddels uigeschakelde semafonie netwerk. Deze hebben nog geen bestemming, maar daar vinden we ook wel wat op. Buiten het aanbrengen van de filters zal ook het EIP vermogen van 70 cm APRS met bijna 3 dB omlaag worden gebracht.

73  PE1NSL433

434 

PI1ASD

Ook de APRS digi in Amsterdam is door ons geplaatst en onderhouden. Op de Foto ziet u de klokkentoren op het Roelofs Hartplein in Amsterdam. Uit het zicht stond boven op deze toren een 1,5 Db rondstraal antenne.23_2
Omdat de meerwaarde van PI1ASD (70 cm) nihil was is kort geleden besloten om deze node te verwijderen. Op de foto hieronder een klein 19"kastje met daarin een GM 1200 mobilofoon, een voeding, een packet modem en een laptop. Boven op de kast een accu om de continuiteit te waarborgen. Met een hoogte van zo’n 35 meter een ideale locatie in het hartje van Amsterdam.24_2 

Het prille begin

Het is al een behoorlijke tijd geleden dat wij gebruik konden maken van het opstelpunt in Almere. We zijn toen begonnen met een opstelling op een oude eettafel. De echte 19"rekken kwamen pas later. Ook de 70 cm repeater moest het toen nog doen vanuit een woonhuis in Lelystad op een vakwerkmastje van zo’n 15 meter.20_2
Op de tafel ziet u links een condor voor 2 meter en 70 cm die door ons voor testdoeleinden werden gebruikt. Met een antenne hoogte van 75, 80, 85 en 2x 90 meter kon je hier hele mooie verbindingen op maken. Daarnaast staat een kleine 12 Volt voeding waarop de conder 16 (2 meter) en de condor 3000 (70 cm) op draaide. deze twee setjes zaten gekoppeld op de zeer simpele computer die er naast stond. het vermogen op 2 meter was toen zo’n 6 Watt EIP en op 70 cm zo’n 10 Watt EIP. Enige tijd later is ook de 70 cm repeater verhuisd van Lelystad naar Almere. Op de foto hieronder zie je de antenne aansluitpunten in de vloer zitten. In totaal zitten er vijf PVC buizen die elk een 7/8" coax kabel herbergen. In totaal maakte we gebruik van vijfhonderd meter 7" coaxkabels. Een hoeveelheid die je niet graag in de huiskamer wilt aantreffen.21_2
Enige tijd later zijn de voorbereidingen getroffen om de 70 cm repeater vanuit Lelystad te verhuizen naar Almere. Er werd een 19" kast geplaatst waar uiteindelijk de RS 9044 hun onderkomen hebben gevonden. Op de foto hieronder zie je onderaan nog net de bovenkant van een filter zoals u op de recentere foto’s in de hoek opgestapeld terug vind. Je ziet nog net de plunjer in het midden waarmee je hem af kunt regelen. Achter in de kast ligt nog een sperfilter voor 70 cm. en de mooie koperen filters zijn er drie van de in totaal zes die hun dienst in Lelystad hebben bewezen. De filters zijn door een aantal mensen zelf gemaakt, waarbij het poetsen zeker niet vergeten mag worden.22_2
Omdat de antenne situatie zo goed is (15 meter tussen de bovenste ontvangst antenne en de onderste zend antenne) hebben we ruim voldoende ontkoppeling om zonder filters te kunnen draaien. Op dit moment is de situatie nog steeds zo dat alles zonder filters draait met uitzondering van een bandfilter voor 2 meter APRS. Dit filter is medio 2002  aangebracht.

PI3FLD

Buiten de twee APRS en de 70 cm repeaters in Almere Hebben we ook nog de 2 meter repeater PI3FLD. Deze repeater staat opgesteld in de toren van Lelystad. Op de eerste foto ziet u links en rechts onder de 0 Db spertop antennes. De enorme batterij met antennes daar boven zijn de 3 meter omroepzenders en produceren een vermogen van een slordige 50 KWatt. De afstand tot onze antennes is nog geen meter.16_2
Op de foto hieronder ziet u de stekpijp die de twee antennes aan elkaar koppelt. Deze constructie is verre van optimaal te noemen, omdat de antennes ten opzichte van elkaar voor enorme uitdoving zorgen. Omdat de veldsterkte zo hoog is moeten we wachten met het aanpassen van de antenneconstructie tot het moment dat de eigenaar van de omroepzenders onderhoud gaat verrichten en het vermogen gereduceerd wordt.17_2
De antennes bevinden zich in de vakwerkmast net boven de betonnen rand van de toren. De hoogte is 142 meter. Op de twee andere foto’s zie je de repeater zelf. De installatie bestaande uit zes SP (sper pass) Filters van het merk Katrijn en een klein rekje met 2 x de T813 teletron een voeding en een besturing bevinden zich op een plank tegen de muur op zo’n drie meter hoogte. De grote voedingskast er onder dient voor andere grote zenders in de ruimte. omdat de vloerplaats in een dergelijke ruimte voor ons als hobbyisten niet te betalen is zijn we erg blij met deze opstelling. Onze dank gaat uit naar de huurders van de ruimte, Die ons al vele jaren deze plek kosteloos aanbieden.18_4

19_2 

AT op bezoek bij de repeaters FLD

Vanmorgen heeft AT (Agentschap Telecom) een bezoek gebracht aan de repeaters PI1FLD en PI2FLD die beiden actief zijn vanuit Almere. De twee medewerkers van AT hebben alle drie de  zenders inclusief de aangesloten antenne installatie uitgebreid gemeten en de resultaten verwerkt in een meetstaat.
De aanleiding van hun bezoek was een klacht van amateurs uit de omgeving. Een geluk bij een ongeluk was dat het weer erg vochtig was. De storingen treden immers voornamelijk op bij vochtig weer. Voor deze controle dus een ideale situatie.
De meetgegevens moeten nog even berekend worden, alvorens tot een duidelijk uitsluitsel te komen. E.e.a. is afhankelijk van een aantal factoren zoals kabeldemping en stralingskarakteristiek van de antennes. Op de definitieve uitslag van het onderzoek moeten we dus nog even wachten. Er is in elk geval besloten dat onafhankelijk van de uitslag de nieuwe filters ingezet zullen worden.

Voor ons was het een spannende maar vooral ook een leerzame dag. Zodra de resultaten binnen zijn dan zal ik ze kenbaar maken via dit web-log. Verder hoop ik dat de repeaters nog een lang leven  beschoren blijft en dat u als zendamateur er nog jaren plezier aan zult beleven.

Onze dank gaat uit naar de inzet van AT.

En voor de klagende amateur hoop ik dat het probleem op kort termijn boven water komt, want op storing zitten we geen van allen te wachten.

Chris (PE1NSL)

De apparatuur in Almere

Op de foto hieronder ziet u de apparatuurkast zoals hij er op dit moment uit ziet.14_2
Links naast de kast staan zeven caffety filters die door een simpele aanpassing geschikt gemaakt kunnen worden voor de 70 cm amateur band. Deze filters zijn afkomstig uit het vroegere ATF 2 Netwerk. Op de grond staat nog een afwijkend exemplaar eveneens afkomstig van ATF 2 maar dan van een ander merk. Dit type is veel lastiger om te bouwen. De filters worden op dit moment nog niet gebruikt. Rechts van de apparatuurkast staat in het groen een 19 "rek waarin de toekomstige filters een onderkomen krijgen.

In de kast vind u van boven naar beneden:

Een tweetal voedingen van 24 Volt 25 Ampere t.b.v. de RS 9044 zend ontvangers.
het rekje daaronder bezit links een 12 volt voeding met daarnaast een stabiele 10 MHz OCC
Daaronder een niet gebruikte antenne splitter met preamp.
De bovenste RS 9044 is de 70 cm repeater PI2FLD.
De tweede RS 9044 IS VOOR 70 cm APRS PI!FLD.
Vervolgen krijgen we een zekering paneel met controle leds voor de verdeling van de 230 Volt.
Een blinde plaat Met daaronder de computer voor APRS.
Rechts van de computer zit een motorola mobilofoon voor APRS PI1FLD op 2 meter.
15_2
Op de tafel staan een drietal caffety combiners afkomstig van het onlangs uitgeschakelde traxys netwerk van KPN. Normaliter werden deze gebruikt om 4 zenders aan elkaar te koppelen. Ter bescherming van de eindtrap zitten aan de zijkant 4 isolators. In ons geval zullen enkele isolators (2 circulators in 1 doosje) verwijderd moeten worden, omdat zij slechts in 1 richting door laten. Omdat wij ook met ontvangers werken is dit niet gewenst.
Verder vind u van voor naar achter een ontvangstfilter (laat ongeveer 5 MHz door).
een antenne splitter
een actieve antenne splitter / preamp
en een bos coax verbindings kabels.

De condor in basis slede word voor testdoeleinden gebruikt op 2 meter.

De wederopbouw

Op de grond ligt de complete antenne constructie van zo’n duizend kilo met aan de zijkanten de antennes van Digitenne. De koker is dermate smal dat er slechts zeer magere mensen zonder veiligheidsmiddel doorheen kunnen om werkzaamheden te verrichten. De antennes aan de voorzijde zijn een 1,5 dB rondstraler voor 70 cm en een drietal dipoolantennes voor 2 meter. Deze dipolen maken gezamenlijk 0 dB en hebben een nagenoeg rond stralingspatroon.8_2 
9_2
10_2
11_2
12_2
De complete constructie wordt in 1 keer naar boven gehesen en de enorme bos kabels en combiners worden tijdelijk tegen de buitenkant van de mast opgehangen. Het aansluiten van de antennes en kabels gebeurd in later stadium. Hiervoor moest men zo’n 70 meter omhoog klimmen. Uit ervaring kan ik u vertellen dat er minder vermoeiend en leukere bezigheden zijn.
13_2

Het verwijderen van de antennes

61
Op de foto ziet u de antennemast langs de A6 ter hoogte van Almere-Haven. De mast heeft een hoogte van 90 meter en wordt door een 6 tal tuidraden overeind gehouden. De vijf rondstraalantennes (4 boven elkaar en een 5e antenne in de top) zijn de antennes die voor de repeaters PI1FLD en PI2FLD worden gebruikt.

1_4

Rond oktober 2002 moest 15 meter van de mast worden verwijderd om plaats te maken voor een antenne constructie ten behoeve van Digitenne. 2_3

3_2

Met een kraan van 100 meter en een manbak worden de 12 bouten voorzichtig (met brute kracht) losgemaakt. Sommige bouten zaten zo vast dat er een slijptol aan te pas moest komen.

4_2

5_2 
6_2

De top ligt op de grond met een kort geleden nieuw geplaatste 0dB antenne voor 2 meter en een aantal antennes voor 70 cm. Het verwijderen van deze antennes ging een stuk makkelijker als het aanbrengen op 90 meter hoogte. Op de foto hieronder ziet u de afgeknipte 7/8 " coax kabels.7_2 De bovenste 15 meter heeft een laatste rustplaats gevonden op het ijzerkerkhof. Door deze werkzaamheden hebben de repeaters voor een periode van twee weken hun werk moeten staken. In een overeenkomst tussen KPN, Nozema en de beheerders van de repeater was vastgelegd dat er voor deze periode een noodoplossing zou worden aangebracht. Wij danken alsnog deze bedrijven voor hun aanbod, maar vonden het onzin om enorme kosten te maken voor deze tijdelijke oplossing. Uiteindelijk mogen wij als zendamateurs blij zijn kosteloos gebruik te maken van zo’ n prachtige lokatie.

Welkom

Welkom op het weblog FLD

U vind hier informatie en foto’s over de amateur-repeaters uit de Flevopolder.
Dit web-log is in het leven geroepen omdat een groep zendamateurs (tenminste 1) probeert 1 van de repeaters uit Almere het zwijgen op te leggen.

De verantwoording van de berichten komen geheel voor verantwoording van PE1NSL (alias de eerlijke vinder). Alle berichten bieden de mogelijkheid om een reactie achter te laten indien  zij voldoen aan  redelijkheid. Persoonlijke aantijgingen zijn niet toegestaan en worden verwijderd. Er wordt gesproken over een groep (tenminste 1) zendamateur zonder naam of roepletters. Nu een van de klagers zichzelf bekend heeft gemaakt kan er vrij met hem worden gesproken. Voor de andere klager(s) blijft anonimiteit aanwezig tot het moment dat hij/zij zelf naar buiten komen.

PE1NSL