PI2FLD op donderdag 16 oktober opnieuw UIT DE LUCHT

Het is al weer bijna een jaar geleden (26 oktober 2007) dat de stekker van PI2FLD er uit werd getrokken. De oorzaak was te vinden in een overschot aan niet gelisenseerde gebruikers en wangedrag van amateurs. U vind de informatie verderop op deze site.
Ook PI3RTD is om dezelfde reden het zwijgen opgelegd.
Tussen deze repeaters zat echter een verschil in de wijze waarop dit is gebeurd.

PI3RTD heeft het niet op vrijwillige basis gedaan, maar is hiertoe gedwongen door Agentschap Telecom. De beheerder van PI2FLD heeft dit zelf gedaan in overleg met AT.
RTD Rotterdam heeft drie maanden uitgestaan en FLD Almere slechts een week.

In diverse berichten, maar ook via de repeater zelf heb ik u met regelmaat gewaarschuwd voor de gevolgen van uw eigen gedrag (voor degene die het aangaat).

Ondanks alle waarschuwingen zijn een aantal van u gewoon verder gegaan op de wijze die u zelf prettig acht. Ook uw reacties (ik zelf niet uitgesloten) op piraten hebben ontoelaatbare vormen aangenomen. De piraten ervaren dit als prettig en worden hierdoor alleen maar meer gemotiveerd en aangemoedigd.

Op dinsdagmiddag 14 oktober heeft Agentschap Telecom een bezoek gebracht aan het adres van de beheerder van PI2FLD. Ik hoef u niet te vertellen wat de reden van dit bezoek was.
Ik was hier zelf ook bij aanwezig.

De medewerkers van AT deelde ons mede dat het gedrag op de repeater PI2FLD ontoelaatbaar is en uitnodigt tot wangedrag.

De volgende punten zijn naar voren gebracht:

Het niet conform de voorschriften uitzenden van de Call (begin, einde en tussentijds om de vijf minuten (gesprekstijd) van een reeks aaneengesloten  uitzendingen.

Het taalgebruik op de repeater heeft in een aantal gevallen alle fatsoensnormen ver overschreden en wordt dan ook niet  getolereerd.

Het verstoren van een uitzending van een collega zendamateur door er dwars overheen uit te zenden. Het excuus dat deze amateur eindeloos lang en nutteloze onzin uitkraamt geeft u geen enkel recht  en wordt dan ook in deze beslissing meegenomen.
Bovendien treft het geen enkel doel omdat deze amateur u toch niet hoort om het simpele feit dat hij gebruikt maakt van een tranceiver die slechts een functie tegelijk aankan. (zenden of ontvangen)

Ook het uit de tent lokken (voeren) van deze amateur word door velen als niet prettig ervaren en de gevolgen hiervan geven aanleiding tot wangedrag. (Bewijs hieromtrent in overvloed)

Zoals al eerder is aangegeven kan een organisatie als AT bij het negeren van het onder het eerste punt aangegeven nimmer bepalen of zij met een piraat of een amateur van doen hebben. Ook het onder het tweede punt aangegeven taalgebruik draagt hier niet aan bij.
hierbij hindert u deze bevoegde instantie in de uitvoeren van hun taak, hetgeen als zeer hinderlijk wordt ervaren en bovendien strijdig is met de wetgeving. (hinderen van een ambtenaar in functie tijdens de uitvoering van zijn taak en opsporingsbevoegdheid).

Agentschap Telecom laat ons terecht twee keuzes, te weten; in te gaan op hun verzoek de repeater vrijwillig een maand uit de lucht te halen of  een formeel verzoek af te wachten zoals in Rotterdam het geval was. Dit formele verzoek betreft een formeel zendverbod van drie maanden. Na enig overleg is door ons tot een vrijwillige periode van tenminste drie weken besloten.

Wij als repeaterbeheerders zijn het volledig eens met de door Agentschap Telecom naar voren gebrachte argumenten en zullen ons dan ook conformeren aan hun verzoek.

Agentschap Telecom heeft ons toegezegd extra aandacht te besteden aan de activiteiten in  en rond de Randstad en Flevopolder. Ook zullen zij indien nodig sancties opleggen aan amateurs die zich niet conformeren aan de wettelijke bepalingen en voorschriften die zijn vastgelegd.

PI2FLD zal dan ook op donderdag 16 oktober op een nader te bepalen tijdstip uit de lucht worden gehaald. De repeater zal nog wel zijn baken blijven uitzenden.

Ik hoop dat het u (die het aangaat) doorgedrongen is van het feit dat u dit zelf heeft veroorzaakt.
Verder kan het geen kwaad indien u een ander wijst op zijn gedrag.

Ook vinden wij het als beheerder een kwalijke zaak dat wij genoodzaakt zijn om voor de tweede keer deze maatregelen te moeten treffen. Ook voor ons is het een hobby.
Houd daar een beetje rekening mee.

PA3HGQ en PE1NSL

Beide verantwoordelijk
gehouden voor uw gedrag

U kunt uw reactie kwijt onder aan dit bericht

32 gedachten over “PI2FLD op donderdag 16 oktober opnieuw UIT DE LUCHT

 1. Paul Luisteramateur

  Hoe bedoel je de omgekeerde wereld. Goedwillende zijn wederom de dupe van een niet werkend beleid. Waat kennen we dit van,justitie doet het zelfde, de dader gaat vrijuit en de slachtoffers worden gestraft. Ik hoop dat iedereen, zendamateur of niet, het AT gaat bestoken met emails of brieven om er voor te zorgen dat de verantwoordelijken die er voor gezorgd hebben dat de repeater uit de lucht gaat worden gestraft. Ik steun amateurs die overwegen hier juridisch iets aan te doen.

  Paul

 2. Walther PA1WW

  Eigenlijk wil ik hier niet eens meer op reageren zo belachelijk vind ik dit.

  Niemand is verplicht om op deze repeater te luisteren.
  Zij die wel luisteren moeten niet klagen.
  Als de taal je niet aan staat, ga dan op een andere frequentie luisteren.
  Het merendeel van de amateurs op deze repeater zijn Amsterdammers en Amsterdammers hebben nu eenmaal een mentaliteit die recht door zee gaat, wij nemen geen blad voor ons mond.

  Veel amateurs en luisteraars worden de dupe van een slecht beleid bij AT en het toegeven van de repeaterbeheerder om de repeater dan maar tijdelijk uit de lucht te halen.

  Het AT is ook niet meer het AT van vroeger, vroeger werd nog aan opsporen gedaan, tegenwoordig krijgen zij de adressen van piraten op een presenteerblaadje opgediend en dan doen zij er nog niets aan.

  Maar als de repeater uit de lucht is, krijgen zij geen klachten meer en hoeven zij er verder ook niets meer aan te doen.
  Zo werkt het tegenwoordig!

  De amateurs die hieraan meegewerkt hebben worden bedankt.
  Zoek nu maar een andere repeater op om daar weer over te gaan klagen.

  Ik baal van al die slapjanussen, ga lekker dammen of schaken en stoor je niet aan xc3xa9xc3xa9n repeater waar het altijd lekker gezellig is, ondanks dat sommige piraten en amateurs de boel lopen te treiteren.

 3. Anoniem

  <<<>>>

  Doe het dan ook niet.

  <<<>>>

  Lees de machtigingsvoorwaarde een goed na….

  <<<>>>

  Lekker a-sosiaal gedrag ja…..

  <<<>>>

  Ja… lekker gore taal uitkramen enz..

  <<<>>>

  Van het aso gedrag van de vaste kliek die op de repeter hangt en elkaar makkelijk rechtstreeks kan werken!!

  <<<>>>

  <<<>>>

  <<<>>>

  Stek de hand ook eens in eigen boezem…..

  <<<>>>

  Heb je daar dan een repeater voor nodig???

 4. pd9fer

  Jammer, maar logisch.

  Ik zet de repeater door op Teamspeak en ook ik erger mij aan het gedrag van div. “amateurs” geen call geven en over koetjes en kalfjes kletsen.

  Er zijn voorwaarden gesteld aan het gebruik van de amateur vergunning cq registratie.

  Zonde dat de goede weer eens onder de kwade moeten lijden.

  Jammer jammer jammer

  73,
  Ferry PD9FER

 5. Cees Keyer

  Ik vind dat niet de beheerders verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het wangedrag van anderen. Ofschoon het geen openbare dienst is moet Agentschap Telecom eens gaan handhaven zij laten hun verantwoordelijkheid liggen.
  AT dient in mijn beleving de raddraaiers in dit geval op te sporen en te verbaliseren.
  AT heeft die verantwoordelijkheid vanuit de regelgeving.

  Waarom zijn zij wel fanatiek m.b.t. de 3 meter piraten en niet t.o.v. de piraten in amateur banden. Vanuit de ITU is de radio amateur dienst ten slotte ook een oficiele dienst die bescherming behoeft. De bescherming voortvloeiend vanuit de ITU regelgeving is een taak van AT. Alleen bij de amateur dienst worden geen commerciele of nationale of veiligheids belangen gediend met als gevolg dat AT voorsteld het relais uit te zetten.
  Dit uitzetten lost het probleem niet op.

  Mijns inziens moet AT doen wat het zou moeten doen, en te gaan handhaven.
  Het lijkt mij verstandig dat de verenigingen in deze een handhavingsverzoek indienen bij AT, op grond van het AWB en de telecom wet.
  Hier moet AT formeel op reageren, als zij dat niet doen, dan is dat een kennelijke weigering met het gevolg dat e.e.a. vatbaar is voor bezwaar en beroep bij de rechter.
  Gelet op een recente uitspraak ivm schoeing bij een waterschap, kan en mag AT zich hier niet vanaf maken dat er geen budget voor is.

  Ik hoop echt dat ze er eens wat aan gaan doen, de goede lijden onder de kwade zonder dat de goede leidend zijn voor de kwade.

  Cees
  73 pf0emc

 6. 19DIG1952 Theo scheveningen

  Jammer Jammer Jammer ik zal het missen ik zit altijt naar jullie REPEATER teluisteren het is de leukste REPEATER die ik ken ik hoop gouw dat jullie terug zijn .en ik vind het een leuk klupje mensen die op deze REPEATER zit er gebeurt overal wel eens wat dus oke dat zijn de regels zo word het gespeeld kom op jongens tot over 3 weken houw het gezelig onder elkaar. groetjes van Theo uit scheveningen tot gouw allemaal .

 7. Rene PA2RU

  Verstandige keuze…
  Dat Amsterdammers recht door zee zijn zoals Paul Luisteramateur aangeeft , doet er niets aan af om je als zendamateur amateurwaardig en conform de vergunningsvoorwaarden te gedragen.

  Dat de BT houder van een repeater verantwoordelijk is , is een feit.
  Als het uit de hand loopt , dan komt AT in actie en in het ergste geval krijgt de BT-houder een verzoek doet om ‘m uit te zetten.
  Dat kun je als BT houder beter niet afwachten , het uit eigen beweging uitzetten van een repeater ( al dan niet in overleg met AT ) is mijn inziens een verstandige keuze.

  Anderzijds : word het niet eens tijd dat de zendamateur z’n spulletjes zo voor elkaar maakt dat je geen repeater meer nodig bent?
  Dat geld niet alleen voor de lui thuis , maar ook voor de mobielende luitjes.

 8. PA0JAD

  Een Amsterdamse mentaliteit wil niet zeggen dat je alles zo maar kan doen. En als ik dan al eens een keer meeluisterde vond ik het geen “recht door zee mentaliteit” maar door het over elkaar heen boeren een achterbakse mentaliteit. Maar jawel Walter ik zette hem dan ook uit. Alleen een paar dagen later was er weer hetzelfde onderwerp als je weer eens luisterede en weer het standaard over elkaar heen boeren. Terecht dat ATEZ ingreep. Alleen………vooral jammer voor de beheerders die er toch veel tijd en energie in steken en nu de kous op de kop krijgen.
  Beherders succes met deze “piraatpaal”

 9. Ernest PA3DLP

  Ik scheef al op 3-6-2007 om 13:10 ook op dit weblog het volgende :

  Hallo Chris,

  Ik twijfelde even of ik wel iets zou schrijven op je prachtige site. Het onderwerp ligt nogal gevoelig maar ik hoop toch dat dit de amateurs die het aangaan tot denken aanspoort en hopelijk tot daden. Hier mijn positief bedoelde bijdrage.

  Ook ik heb al diverse keren openbaar via het ralais opmerkingen gemaakt richting mede collega-zendamateurs betreffende het willens en wetens werken met piraten en tevens er in het algemeen erop gewezen (Ja, ik weet het, het is mijn taak niet!) dat het bewust werken en gedogen van piraten (zelfs met een geleende call) geen stijl is ten overstaan van hen die daar niet mee geassocieerd wensen te worden. Onzinnig eigenlijk want dat staat allemaal simpel te lezen in de vergunningsvoorwaarden die je accepteert als je de roepletters ontvangt toch?. Omdat je veelal met meerdere stations op een relais in qso bent (een ronde) wordt je zo, ook al wens je geen radio contact met unliss stations, zo toch geconfronteerd met dit fenomeen en er vaak zo ongewild bij betrokken. De amateur is helaas vaak zelf de schuldige. Vaak uit een verleden, op niet amateurbanden, waarbij de vrienden van weleer de overstap naar de amateur-status niet of nog niet konden maken en vaak zo min of meer worden ‘uitgenodigd’ om onder een fake call simpel aan tafel te schuiven. Waarom niet via Skype of MSN? Daar is toch niets mis mee?
  Het schijnt allemaal te maken te hebben met een ‘ons kent ons’ cultuur, ‘oude jongens, krentenbrood’, en uitlatingen zoals ‘IK heb er geen problemen mee’, ‘Ze’ (Agentschap Telecom) doet er toch niets aan, en ‘Ach, zolang zij zich maar netjes gedragen enz. moeten blijkbaar billijken dat hij of zij die zich wel aan de vergunningsverplichting wenst te houden zich zal moeten conformeren aan de waarden en normen van een groepje wat zo hun eigen vergunningsvoorwaarden hanteert. Ook het vrij verhandelen van zendapparatuur aan niet vergunninghouders is m.i. ook een belachelijke zet geweest na aanvankelijk ‘zero tollerance’. Zaterdag 2 juni 2007 zette ik het relais PI2FLD weer even aan en kon alweer binnen 30 minuten ‘genieten’ hoe een, door mij overigens zeer gerespecteerd station, wat ik de dag ervoor (!!) overigens vriendelijk had verzocht om, indien hij dan per se zonodig met een unliss wilde werken, hij beter op een simplex frequentie zou kunnen gaan werken teneinde de zich op het relais bevindende amateurs zo niet onnodig in discrediet te brengen. Helaas….waarom nou toch weer zonodig?
  Vaak is het in het algemeen zelfs zo dat als je er iets over zegt je dat in de regel niet in dank wordt afgenomen.
  Als dit de toekomst is van onze hobby, vervuiling van het eigen nest, zie ik het voor het radiozendamateurisme erg somber in. Ik hoop dat zij die willens en wetens unliss stations werken op de amateurbanden en zo deze hobby voor mij en een ander verzieken (door zo een aanzuigende werking te creexc3xa9ren) in de toekomst sancties mogen verwachten van EZ ten gunste van hen die TENMINSTE proberen de vergunningsvoorwaarden wel zo goed mogelijk na te leven zoals wij die allemaal accepteerden toen de call werd afgegeven.
  Als de amateur de vergunningsvoorwaarden hanteert zoals beschreven is er geen vuiltje aan de (HF) lucht toch?

  Met vriendelijke amateur groeten,
  Ernest PA3DLP

  Geplaatst door: Ernest pa3dlp | 3-6-2007 om 13:10

 10. Manfred PE1REO

  Hallo ,

  Is het niet een beetje de omgekeerde wereld ?
  Omdat er figuren zijn die de boel verzieken zetten we het relais maar uit ?xe2x80xa6
  En als het AT zaken heeft waargenomen die niet door de beugel kunnen , waarom gaan ze dan niet even uitpijlen ?
  In ieder geval hebben die figuren hun zin knap hoor xe2x80xa6

  Dit is mijn mening , daar zult u het mee moeten doen . 73 PE1REO

 11. Ruud

  Helaas moeten de “goeden” weer onder de “slechten” lijden.
  Je ziet het steeds meer terug in de samenleving. Helaas zal dit op termijn wel z’n effecten hebben. De overheid wil geen verdere inspanning meer doen en bewandelt de makkelijkste weg.
  (de goeden worden gestraft). Heel dom, want zo krijg je de situatie dat de mensen (en in dit geval de radioamateurs) steeds meer onverschillig zullen worden.

  73 Ruud.

 12. Wesley

  Hallo Chris,

  Ik als luisteramateur heb mijn altijd zeer verbaasd over het gedrag wat de amateurs aan houden! zelfs ik als oud piraat heb mijn nog nooit zo opgesteld tegen mijn mede piraten, Amateurs,(mensen!). Ik vind het jammer voor de hobby dat dit zo moet.En ben ook van plan om binnenkort de door mijn uitgepeilde amateurs en piraten die zich zo aso gedragen even een bezoekje te brengen en te vertellen wat ik er van vind!

  Ook komende jaren blijf ik peilen en alles in kaart brengen.
  Als A.T er niets mee doet moet er toch iemand zijn die als opvoedende speelt. zie het maar als vrijwillige A.T 😉

  Ik ben niet tegen piraten of andere boefjes! maar wel tegen mensen die andere dwars zitten.

  Groeten,

  Wesley (Almere)

 13. bewust zonder naam/call

  Tsja,

  Als zelfs in de laatste minuten dat het relais in de lucht is, je niet je call wilt noemen, en de beroemde Hans Vos tot het laatst toe wil verleiden tot zaken die gewoon niet op de repeater thuis horen. Wat ben je dan toch zelf dom bezig.

  Het lijkt dan wel allemaal grappig en leuk, maar het is wel de kern van waarom het AT er tijdelijk een halt aan toe roept.

  Ofwel, het ligt niet zo zeer aan de piraten, maar in dit geval echt aan den amateur(s). Vooral de snelle reageerders hier mogen wat dat betreft het zich zelf aantrekken.

  Met het blokkeren van slechts enkelen zou de boel al heel snel weer op orde zijn.

 14. Klaas 19DIG393

  Hallo Chris

  Leuke site snuffel al een tijdje rond hier.
  Ben zelf luisteramateur en doe dat erg graag op pi2fld ben zelf ook amsterdammer dus vindt het gewoon het taal gebruik heb er niks op aan te merken maar over voorwaardens van machtigingen weet ik niks van.Ik denk zelf dat het uitzetten van de repeater niks oplevert.Kan nu al zeggen dat het over 3 weken presies weer zo gaat.Het Agentschap Telecom luisterd nu ook mee LOL waar waren hun met het gedrag van zzm hadden ze een winterslaap toen?Suc6 in iedergeval er mee ik hoop snel weer te kunnen luisteren en hoop dat het dan beter gaat ben erg benieuwd.

  Met Vriendelijke Groeten

  Klaas 19DIG393

 15. Hanzenman

  Heren,

  Ik vraag mij wel eens af waar het over gaat. We hebben een hobby waar we ons in kunnen uitleven. Echter het uitleven kan op verschillende manieren. Een dolletje maken is prima maar er zitten grenzen aan. Als er een grens overschreden word dan word er ingegrepen. De goede moeten dan weer er weer onder lijden. Wat nu jammer is dat AT niet juist handeld. De bron word niet aangepakt. De echte verstoorders worden niet opgepakt en zullen na deze tijd gewoon weer doorgaan. Kortom… het heeft geen enkel nut om een omzetter uit te zetten. Daarbij wil ik opmerken dat er gesproken word van piraten. Word er wel eens aan gedacht dat het ook amateurs kunnen zijn die de boel verzieken?! Het hele probleem zit hier. Voor AT kost het gewoonweg te veel geld om amateurs/piraten op te sporen. Het levert niets op. Kies de gemakkelijkste weg en denk dat het probleem over is. Het is gewoonweg te triest voor woorden!

  Groeten

  Hans

 16. Anne PA3FYI

  Jammer dat het zo gegaan is. Ik vind persoonlijk de argumenten van AT wel heel begrijpelijk. Wel bedenkelijk is het dat AT niet meer over de middelen beschikt om de rotte appels eruit te halen. Is er niet een beetje teveel bezuinigd op het budget van AT. Ik denk het wel. Nu hebben we drie weken van bezinning. Laten we er over drie weken gewoon wat leuks van gaan maken.
  We moeten met zijn allen weer vooruit kijken en niet meer terug.
  Als een ieder (dus ook ik) eens flink achter zijn oor krabt dan heb ik er best wel weer vertrouwen in.
  Tot over drie weken – 1 dag HI

  Gr. Anne PA3FYI

 17. Anoniem

  Rectificatie en excuses na eerdere verzonden mail Hans Vos

  Ik heb als misplaatste grap een mailtje gestuurd namens Hans Vos. Dit heeft toch het xc3xa9xc3xa9n of ander als impact gehad wat ik zeker niet gewild heb. Niet goed bij nagedacht en in een melige bui geschreven. Geef toe dat het niet de juiste manier is!

  Bij deze bied ik mijn excuses aan aan Hans Vos!

  De berichten waar dit betrekking op heeft zijn verwijderd

 18. PA3VIN

  Vreemd dat dit zo gaat onder amateurs. Mij is toch voorgehouden dat dit gedrag alleen op 27 mhz voorkomt, maar praktisch gezien toch niet.

  Heren en dames amateurs, een paar zaken:
  1. Men wil het niet, maar klaarblijkelijk ontkom je er toch niet aan, sociale controle door amateurs onderling. Heeft in het verleden goed gewerkt, dus waarom niet? Bij wangedrag => aangeven en exit.

  2. Houdt het gezellig en werkbaar onderling, immers onze hobby staat al onder ‘druk’ als het gaat om nieuwe aanwas zendamateurs. Het is enerzijds door het gebruik van de computer (MSN installeren en de wereld rond is een stuk makkelijker!), anderzijds de commercie loert ook op frequenties, zeker in de amateurbanden. Ga hier dus zorgvuldig mee om.

  3. Alle amateurs zijn gelijk, respecteer elkaar en houdt de hobby gezellig, geldt vanaf oud gedienden t/m de jongere aanwas. Er kan geen onderscheid gemaakt worden door het aantal jaren en hiermee ‘toegeeigende claims’. Maak gebruik dat er jongere zijn die deze hobby voort willen zetten en draag de opgedane kennis over zodat dit niet verloren gaat!

  4. Verdwenen mode CW, mooie hobby, maar wie kan tegenwoordig nog op zijn licentie CW laten bijschrijven, laat staan leren?
  Ja genoeg computer programma’s, maar het opdoen van praktische kennis onder begeleiding?

  Dit zijn maar een paar zaken, dus laten we de hobby respectabel gezellig houden.

  Ik leid met nog een waslijst aan mede amateurs nieuw aankomende amateurs op, houden jullie het hier dan leuk en gezellig?

  Afgesproken?

  Gr. Vincent PA3VIN

 19. Pim

  Waarom is het zover gekomen…? De grote boosdoenders, dan weet iedereen wie ik bedoel, schitteren door afwezigheid op dit forum…dat zegt volgens mij meer dan genoeg…
  Pim (niet gelicenceerde luisteramateur)

 20. 19DIG 1952 Theo scheveningen Luisteramateur

  ik ben blij dat de REPEATER FLEVOLAND 70CM er weer is ik heb jullie gemist en ik hoop dat jullie er ook in blijven en Bedankt PD9FER voor de link naar TEAMSPEAK groetjes van Theo uit Scheveningen aan alle Amateurs op de REPEATER en weer veel luister plezier

 21. Jeroen

  Hoi!

  Nou ja ik als luisteramateur vind dit erg jammer.
  Ik heb zelf een 11m bakkie en vind ik dat zolang ik die machtiging heb dat ik ook niks te zoeken heb op 2,70 of waar dan ook behalve op 11m.

  Wel luister ik veel en vond FLD inderdaad het gedoe op FLD van een erg laag niveau.

  Wel ben ik van mening dat het eruit trekken van de stekker niks oplost.
  Het AT moet gewoon eens doen wat het hoort te doen en die ZZM en andere raddraaiers de lucht uit trekken.

  73

  19-rsn-007

 22. Anoniem

  Jammer, mij is opgevallen dat op de meeste momenten er geen goed gesprek te voeren is met name omdat er geen gelicenseerde ‘buitenstaanders’/ onbekenden/ zeg maar gewoon inmelders worden tussengelaten. Die worden gewoon genegeerd. Een hele aparte sfeer…

 23. PA3ZZM

  Heeft het AT zich misschien iets toegexc3xabigend wat niet van het AT is, namelijk de ether? Ik heb het al meerdere keren gezegd. Men kan vandaag een Agentschap Lucht oprichten, en iedereen laten betalen voor de zuurstof die hij of zij gebruikt. Net zoals dat men vroeger aan iemand in een groot kasteel windbelasting moest betalen. Of, men richt nu het Agentschap Fietsgebruik op, waar je voor 258 euro een fietsvergunning moet gaan halen. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook niet, wel meer rompslomp.
  Net als vroeger worden er nog steeds ridders geslagen, onze zendamateurs.
  Met vriendelijke groet,

  PA3ZZM

 24. on5zz

  piraten komen bij ons ook voor.radio-amateurs die zich misdragen daar misplaatste taal te spreken niet zo vaak, maar eerder draaggolven steken, of 1750hz toon over een ander station steken.vroeger hadden we veel last van piraten op 2m repeaters gent en brugge.onlangs nog piraat gehoord die met niet bestaande callsign op de 70cm repeater van gent uitkwam

 25. PA3ZZM

  Het agentschap telecom zat zeker te slapen toen ik bezig was. En toen ze eenmaal gewaarschuwd waren had ik mij al maanden voorbereid op een grote knal, en een grote sisser. Het maakte mij niet uit of ik gepakt zou worden, kom maar op met die rechter, het hoger beroep, de cassatie en de media. Als het AT hier een zaak van maakt maak ik een zaak van het AT. Er klopt gewoon geen ene moer van dat xc3xa9xc3xa9n persoon of een groep personen het alleenrecht zou hebben om op dat moment op die frequentie te mogen zenden. Zeker bij niet digitale modes. Waarom mag Pietje wel met 400000 watt de wereld terroriseren, en Henkie niet met vijf watt een voetbalveld of tien? Of honderd? Als je bedenkt hoeveel verschillende signalen er op dit moment door je heen gaan? Honderden! Duizenden! Ga eens op je dak staan! En dan nog het probleem dat de HF liefhebber wel kent: de magnetron van de buren straalt niet alleen op 2,4 Ghz, maar ook op zestig andere frequenties! En de wekkerradio! En de videorecorder! En de televisie! Ja, als er iemand heeft zitten slapen is het wel de FCC! Hebben ze hun spectroscopen misschien verkocht aan een anonieme Israxc3xablixc3xabr? Kortom: als ik dat irritante reclameblok van zender X op de 3 meter met honderd watt wil overschrijven vanuit mijn auto, dan doe ik dat. Geen haan die er naar kraait, behalve de reclamegieren. Komt nog bij: als je ECHT belangrijke informatie rondstrooit of ontvangt, dan zorg je er voor dat het systeem niet te storen is. Ik kan met driehonderd watt op de AM band gaan zitten, ik moet wel een antenne hebben die een kilometer in de lucht hangt! De antennes van Schiphol’s 121,2 zijn tactisch afgeschermd voor laagvliegers! Hoe je dat doet? Zet je antenne in een zeecontainer, en zaag raak waar je wil kunnen horen. Komt nog bij dat je op AM iemand veel minder makkelijk kan storen, je hoort gewoon twee signalen tegelijk! Ja, voor wel levensgevaarlijke ideexc3xabn hoef je niet gestudeerd te hebben, om ze perfect uit te voeren wel. Alle banden zijn vrij, helaas of niet. Het is gewoon een mengelmoes van miljoenen gigawatts, wat doe je er aan? In een zeecontainer gaan zitten? Kortom: het AT bestaat uit een stel opsporingsambtenaren die per definitie nooit honderd procent van alle signalen in de hand heeft! Per definitie! Om over bliksem nog maar te zwijgen! Kan die trouwens niet een keer als energiebron gaan dienen? Zet een Van Der Graaf generator op de Euromast, tussen aarde en antenne! Laadt een mega condensator op tijdens een onweersbui, zet de vonkbrug op de Euromast, en gaan! Ben ik nou zo achterlijk? Alleen al om te zien! 1, 2, 3, en baaaaam! Wanneer Pietje het wil!
  Met vriendelijke groet,

  PA3ZZM

 26. Sander

  we zitten nu begin 2011 en het is weer een zeer grote puinhoop op de repeater, zo erg dat sommige zendamateurs vanavond aangaven een andere hobby te zoeken. De vaste groep oudjes op deze repeater verpesten het weer.. het taal gebruik was waar om de woordenboek van Van Dale weer verder aan te vullen, zo werd oa gezegd in een opmerking “‘inwendige stokslagen”” en laat ik ieder de rest maar besparen. De repeater moet zo wie zo NIET uit, AT moet de alles intrekken van de personen die de regels overtreden, kan iemand mij vertellen waarom dat niet gebeurd?
  Kan hier wel een waslijst ophangen van wat er zoal mis gaat de afgelopen maanden, kan j net zo goed terug lezen bij het eerste bericht op deze pagina. Zodra bij 2 belangrijke personen het papiertje direct word afgenomen (zo zeggen vecht dat via de rechter maar uit), dan word de rest een stuk stiller van schrik.

  Maar jah, de grootste en bekende herrie schoppers zullen wel geen AT aan hun deur krijgen, wel de repeaterbeheerder en dat klopt NIET!!

Geef een reactie