Maandelijks archief: oktober 2008

PI2FLD op donderdag 16 oktober opnieuw UIT DE LUCHT

Het is al weer bijna een jaar geleden (26 oktober 2007) dat de stekker van PI2FLD er uit werd getrokken. De oorzaak was te vinden in een overschot aan niet gelisenseerde gebruikers en wangedrag van amateurs. U vind de informatie verderop op deze site.
Ook PI3RTD is om dezelfde reden het zwijgen opgelegd.
Tussen deze repeaters zat echter een verschil in de wijze waarop dit is gebeurd.

PI3RTD heeft het niet op vrijwillige basis gedaan, maar is hiertoe gedwongen door Agentschap Telecom. De beheerder van PI2FLD heeft dit zelf gedaan in overleg met AT.
RTD Rotterdam heeft drie maanden uitgestaan en FLD Almere slechts een week.

In diverse berichten, maar ook via de repeater zelf heb ik u met regelmaat gewaarschuwd voor de gevolgen van uw eigen gedrag (voor degene die het aangaat).

Ondanks alle waarschuwingen zijn een aantal van u gewoon verder gegaan op de wijze die u zelf prettig acht. Ook uw reacties (ik zelf niet uitgesloten) op piraten hebben ontoelaatbare vormen aangenomen. De piraten ervaren dit als prettig en worden hierdoor alleen maar meer gemotiveerd en aangemoedigd.

Op dinsdagmiddag 14 oktober heeft Agentschap Telecom een bezoek gebracht aan het adres van de beheerder van PI2FLD. Ik hoef u niet te vertellen wat de reden van dit bezoek was.
Ik was hier zelf ook bij aanwezig.

De medewerkers van AT deelde ons mede dat het gedrag op de repeater PI2FLD ontoelaatbaar is en uitnodigt tot wangedrag.

De volgende punten zijn naar voren gebracht:

Het niet conform de voorschriften uitzenden van de Call (begin, einde en tussentijds om de vijf minuten (gesprekstijd) van een reeks aaneengesloten  uitzendingen.

Het taalgebruik op de repeater heeft in een aantal gevallen alle fatsoensnormen ver overschreden en wordt dan ook niet  getolereerd.

Het verstoren van een uitzending van een collega zendamateur door er dwars overheen uit te zenden. Het excuus dat deze amateur eindeloos lang en nutteloze onzin uitkraamt geeft u geen enkel recht  en wordt dan ook in deze beslissing meegenomen.
Bovendien treft het geen enkel doel omdat deze amateur u toch niet hoort om het simpele feit dat hij gebruikt maakt van een tranceiver die slechts een functie tegelijk aankan. (zenden of ontvangen)

Ook het uit de tent lokken (voeren) van deze amateur word door velen als niet prettig ervaren en de gevolgen hiervan geven aanleiding tot wangedrag. (Bewijs hieromtrent in overvloed)

Zoals al eerder is aangegeven kan een organisatie als AT bij het negeren van het onder het eerste punt aangegeven nimmer bepalen of zij met een piraat of een amateur van doen hebben. Ook het onder het tweede punt aangegeven taalgebruik draagt hier niet aan bij.
hierbij hindert u deze bevoegde instantie in de uitvoeren van hun taak, hetgeen als zeer hinderlijk wordt ervaren en bovendien strijdig is met de wetgeving. (hinderen van een ambtenaar in functie tijdens de uitvoering van zijn taak en opsporingsbevoegdheid).

Agentschap Telecom laat ons terecht twee keuzes, te weten; in te gaan op hun verzoek de repeater vrijwillig een maand uit de lucht te halen of  een formeel verzoek af te wachten zoals in Rotterdam het geval was. Dit formele verzoek betreft een formeel zendverbod van drie maanden. Na enig overleg is door ons tot een vrijwillige periode van tenminste drie weken besloten.

Wij als repeaterbeheerders zijn het volledig eens met de door Agentschap Telecom naar voren gebrachte argumenten en zullen ons dan ook conformeren aan hun verzoek.

Agentschap Telecom heeft ons toegezegd extra aandacht te besteden aan de activiteiten in  en rond de Randstad en Flevopolder. Ook zullen zij indien nodig sancties opleggen aan amateurs die zich niet conformeren aan de wettelijke bepalingen en voorschriften die zijn vastgelegd.

PI2FLD zal dan ook op donderdag 16 oktober op een nader te bepalen tijdstip uit de lucht worden gehaald. De repeater zal nog wel zijn baken blijven uitzenden.

Ik hoop dat het u (die het aangaat) doorgedrongen is van het feit dat u dit zelf heeft veroorzaakt.
Verder kan het geen kwaad indien u een ander wijst op zijn gedrag.

Ook vinden wij het als beheerder een kwalijke zaak dat wij genoodzaakt zijn om voor de tweede keer deze maatregelen te moeten treffen. Ook voor ons is het een hobby.
Houd daar een beetje rekening mee.

PA3HGQ en PE1NSL

Beide verantwoordelijk
gehouden voor uw gedrag

U kunt uw reactie kwijt onder aan dit bericht

Nieuwe aanwinst

Zoals al eerder ter sprake is geweest was ik op zoek naar zeer stabiele oscillatoren om twee zenders gelijktijdig op nagenoeg dezelfde frequentie in de lucht te brengen. Dit kan door middel van kristalovens of een klok die gesynchroniseerd word door satelliet. De laatste optie is de beste, maar hiervoor moet je wel diep in de buidel tasten.
Kort geleden liep ik nog maar enkele meters op de radiomarkt te Meppel, waarbij mijn oog viel op twee wel heel bekende apparaten. Zonder aarzelen vroeg ik direct de prijs en nam een snelle beslissing.865

Onder op de foto ziet u een RF Baton van Motorola. Dit apparaat is afkomstig uit het P2000 netwerk en heeft slechts in de startregio Amsterdam zijn dienst bewezen. In feite was de RF Baton al uitgefaseerd toen ze geleverd werden. Bij verdere uitrol is gekozen voor een ander type zender en zijn uiteindelijk ook de exemplaren uit de startregio vervangen. Enigszins vreemd is het wel dat je deze apparaten op een amateur-markt tegen komt. 866

Aangezien ik zelf met regelmaat aan deze apparaten heb mogen sleutelen was het niet zo moeilijk om ze voor een bedrag van 25 Euro per stuk van eigenaar te doen wisselen.

Het apparaat bestaat uit een stukje computer (controlerboard) Een voedingsprint en een print waarop zich een kristaloven bevind. voor een uiterste stabiliteit wordt deze geklokt aan een satellietsignaal. Op de foto hiernaast is te zien dat de GPS informatie aanwezig is en gelokt.
867De antenne hiernaast ontvangt het GPS signaal
En zorgt ervoor dat er op een BNC conector aan de achterkant een signaal van exact 5,0000000 Mhz uit komt. Dit signaal is uitstekend geschikt om meetinstrumenten zoals een goedkope frequentiecounter of een spectrum-analizer zeer nauwkeurig te maken.
In ons geval zullen ze worden ingezet om twee zenders op enkele tientallen kilometers afstand synchroon aan elkaar te laten werken. Het frequentie verschil zal zo’n 4 Hz zijn, maar ook het Laagfrequent zal met elkaar in de pas moeten lopen. Looptijdverschillen mag dus absoluut niet. Hoe kun je dit realiseren? In feite gebeurd dit ook met P2000. Alle zenders komen gelijktijdig in de lucht en de data-pakketjes worden op exact het zelfde moment uitgezonden. De looptijdsverschillen over de talloze koperleidingen (KPN) zouden het netwerk verstoren. Maar omdat de berichten niet persee direct verzonden hoeven te worden word het bericht voor zeer korte tijd opgeslagen en gelijktijdig uitgezonden. In ons geval kan dit echter niet omdat we het over live spraak hebben. Hoe los je dit simpelweg op? Co channel  is de enige oplossing.

Co Channel
Aansturen via een linkverbinding en synchroon in de lucht brengen. Op de ontvangstlocatie (hier bevind zich de ontvanger van de uplink) een straalzender plaatsen die het ontvangen signaal direct doorstuurt. Op dezelfde locatie en de locatie op afstand plaats je een ontvanger die de straalverbinding ontvangt. Het looptijdverschil is afhankelijk van de afstand en de wijze van overdracht. Bij een koperverbinding is dit niet toelaatbaar. Via internnet al helemaal niet. maar via een radiolink is de snelheid 300.000 km / sec (snelheid van het licht). De tijdsvertraging is dan verwaarloosbaar. Om alles nog wat ingewikkelder te maken willen we ook nog op de andere locatie een ontvanger plaatsen. Hiervoor zal een aparte linkverbinding moeten worden gemaakt om het signaal naar de hoofd-linkzender over te brengen. Hierbij speelt de looptijd geen rol omdat er een afweging wordt gemaakt tussen beide ontvangers en er maar een LF signaal van een van de ontvangers wordt doorgegeven. Op de foto hieronder zie je de frequentie van 5 MHz gemeten met een goedkope frequentieteller die eveneens gebruik maakt van de bron van een tweede RF Baton.
868
Nu maar hopen dat dit project zal slagen en zijn medewerking krijgt van Agentschap Telecom.
De kosten van deze Oscilatoren worden betaalt uit het potje van de repeater